Implantologia

Implantologia zajmuje się wszczepianiem implantów dentystycznych w kość szczęki lub żuchwy w celu zastąpienia jednego lub kilku brakujących zębów. Implanty dentystyczne są trwałymi, stabilnymi rozwiązaniami zastępczymi, które zapewniają naturalny wygląd, funkcję żucia i estetykę.

Poznaj również pozostałe USŁUGI

Implantologia – najważniejsze aspekty

  • Wszczepianie  implantów. Proces wszczepiania implantów dentystycznych obejmuje chirurgiczne umieszczenie metalowej wkładki (zazwyczaj wykonanej z tytanu) w kości szczęki lub żuchwy. Po umieszczeniu implantu, kość musi się zintegrować z implantem w procesie zwanym ostointegracją, co trwa zwykle kilka miesięcy.
  • Korony i mosty na implantach. Po zakończeniu procesu ostointegracji, na implantach umieszcza się korony protetyczne lub mosty, które zastępują brakujące zęby. Korony i mosty indywidualnie dopasowuje się do kształtu, koloru i wielkości naturalnych zębów, co zapewnia estetykę i naturalny wygląd uśmiechu.
  • Implanty jednoetapowe i dwuetapowe. Istnieją dwa główne typy implantów dentystycznych – jednoetapowe i dwuetapowe. Implanty jednoetapowe są umieszczane w kości, a następnie na nich montuje się koronę protetyczną bezpośrednio po operacji. Implanty dwuetapowe wymagają dwóch etapów – pierwszy etap to umieszczenie implantu w kości i zasunięcie go pod dziąsło, a drugi etap to odsłonięcie implantu po zakończeniu procesu ostointegracji i umieszczenie korony protetycznej.

Implantologia – technologie i metody

Współczesna implantologia stomatologiczna korzysta z zaawansowanych technologii i metod, które pomagają w dokładnym planowaniu i wykonaniu procedur implantologicznych. Skany 3D i techniki komputerowe, takie jak chirurgia komputerowo wspomagana (computer-assisted surgery, CAS), umożliwiają precyzyjne umieszczenie implantów i minimalizują ryzyko powikłań. Dodatkowo, zastosowanie technologii CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) pozwala na indywidualne projektowanie i wytwarzanie koron protetycznych i mostów.

Zakończenie leczenia – co dalej?

Po zakończeniu leczenia implantologicznego ważne jest regularne utrzymanie implantów poprzez dbanie o higienę jamy ustnej, regularne wizyty kontrolne u stomatologa i profesjonalne czyszczenie implantów (skaling). Prawidłowe utrzymanie i pielęgnacja implantów dentystycznych zapewniają długotrwałe efekty i zdrowie jamy ustnej.

Implantologia jest dynamicznym obszarem, który stale ewoluuje. Wprowadzane są nowe technologie, materiały i techniki chirurgiczne, które pozwalają na coraz lepsze rezultaty i skracają czas leczenia. Niemniej jednak, skuteczne przeprowadzenie procedur implantologicznych wymaga doświadczonego i wykwalifikowanego implantologa stomatologicznego.